“ВИП МК “ ХХК

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Анкетыг үнэн зөв, гаргацтай бөглөнө үү. Таны хувийн мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглахгүй болно.

 

1. Ерөнхий мэдээлэл

Таны сонирхож буй ажил, албан тушаал:
Таны хүсч буй цалин:

 

Эцэг/эхийн нэр:
Нэр:
Үндэс угсаа:
Ургийн овог:
Төрсөн аймаг/хот:
Хүйс: Эр Эм

 

Регистрийн дугаар
Иргэний үнэмлэхний дугаар
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийн дугаар
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар

 

Оршин суугаа хаяг:
Гэрийн утас:
Гар утас:
И-мейл:
Онцгой шаардлага гарвал харилцах
Хүний нэр/Таны юу болох/ : утас:

Та манай байгууллагын цалин, урамшууллын тогтолцоог ямар байгаасай гэж хүсч байна вэ?

Хэрэв та манай байгууллагад ажилд орвол хэдэн жил тогтвортой ажиллах вэ?

1 жил 2 жил 3 жил 4 жил 5 жил, түүнээс дээш

 

2. Боловсрол

Хаана Сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн боловсролын зэрэг, мэргэжил Голч оноо Диплом гэрчилгээний дугаар

3. Гэр бүлийн байдал

Таны юу болох Овог нэр Нас Төрсөн аймаг/хот Одоо эрхэлж буй ажил

4. Ажлын дадлага, туршлага

(Хамгийн сүүлд эрхэлж байсан ажлаас эхэлж бичнэ үү.)

Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон он, сар Ажлаас гарсан он, сар Ажлаас гарсан шалтгаан

Хэрэв та удаан хугацаагаар ажилгүй байсан бол тайлбар өгнө үү.

5. Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

(14 хоног, түүнээс дээш хугацаатай үргэлжилсэн сургалтыг бичнэ.)

Сургалтын сэдэв, курсын нэр Сургалт зохион байгуулсан байгууллага Үргэлжилсэн хугацаа Үнэмлэх, сертификатын нэр, дугаар, огноо

6. Гадаад хэл, компьютерийн мэдлэг

(Та өөрийн чадварыг 1-5 оноогоор үнэлнэ үү. 5-маш сайн, 4-сайн, 3-дунд зэрэг, 2-муу, 1-маш муу.)

Гадаад хэл Уншсаныг ойлгох Бичих Ярьсныг ойлгох Ярих TOEFL, HSK гэх мэт тусгай шалгалтын оноо

Microsoft office

Компьютерийн программ MS-Word MS-Excel MS-Powerpoint MS-Project MS-Access MS-Outlook
Эзэмшсэн байдал
Компьютерийн программ/бусад/

Та өөрийн интернэт ашиглах чадварыг доорх зайнд тодорхойлон бичнэ үү.

7. Ур чадвар, давуу болон сул тал

(Та өөрийн чадварыг 1-5 оноогоор үнэлнэ үү. 5-маш сайн, 4-сайн, 3-дунд зэрэг, 2-муу, 1-маш муу)

Ур чадварын нэр Түвшин
Шийдвэр гаргах
Шинийг санаачлах
Өөрийгөө хөгжүүлэх
Өөрчлөлтөнд дасан зохицох
Ажлын ачаалал даах
Цаг баримтлах
Цагийг үр бүтээлтэй ашиглах
Бусдын сонсож, санал, шүүмжлэлийг хүлээж авах
Өөрийн үзэл бодлыг зөв, оновчтой илэрхийлэх
Бусдыг урамшуулах
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж дэмжлэг үзүүлэх
Мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах

 

Таны давуу тал Таны сул тал

8. Бусад

Чөлөөт цаг, хобби

Урлаг, спортын авъяас

Улсын болон олон улсын чанартай шагнал

Ял, шийтгэл хүлээж байсан эсэх

Таны баримталдаг зарчим

Өөрийгөө нэмж танилцуулах боломж

9. Манай компанийн ажилтантай хамаатан, садан, найз нөхөд эсэх

Ажилтаны овог, нэр Албан тушаал Холбоо хамаарал

 

 

Анкетыг үнэн зөв бөглөсөн: Огноо:

 

Та ажлын байрны талаарх мэдээллийг хаанаас авсан бэ?

Телевиз
Сонин
ФМ радио
Хүнээс
Бусад

 

Танд амжилт хүсье!